Forureningsproblemer kan blive dieselbilernes død

Mange storbyer verden over kæmper en indædt kamp mod smog og forurening af luften. Den enorme mængde af farlige partikler, som bliver udledt dagligt, hober sig op og bliver hængende. En lang række faktorer er med til at øge forureningsniveauet, men en af de største syndere er bilerne; og nærmere betegnet; dieselbilerne.

Netop fordi dieselbilerne udleder så stor en mængde urenheder, så udfordrer fire borgmestre i fire storbyer brugen af disse køretøjer. Således sigter borgmestrene i Athen, Mexico City, Paris og Madrid mod helt at fjerne dieselbilerne fra storbyernes veje inden 2025, i håb om renere luft.

Ambitionen er klar

Der er ikke nogen vej udenom, at dieselbilerne altså er truet. Eksempelvis har man allerede i Paris iværksat en længere række tiltag, som netop skal forebygge forureningsniveauet. Køretøjer som er registreret før år 1997 må således slet ikke køre rundt indenfor Paris’ bygrænser, ligesom at den travle og famøse Champ-Élysées er helt lukket for trafik en gang om måneden.

Ambitionen er som sagt at opnå renere luft i byerne, eller i hvert fald at stoppe den nuværende stigning af usunde partikler, og mange storbyer er i gang med netop at rulle planer ud, som skal gøre dette.

Denne melding om, at storbyerne vil lave et forbud mod dieselbiler fra 2025 kommer i forbindelse med C40-mødet, hvor borgmestre fra rundt omkring i verden samles for at drøfte problemerne. Sker denne udfasning af dieselbiler, så vil det forhåbentligt øge brugen af cykler og eldreven transport, samt offentlig transport.

Herhjemme oplever vi også i stigende grad problemer med luftforurening, især i København. Men i hele landet er forurening noget, vi er sammen om at stoppe. Du kan selv gøre en indsats, eksempelvis ved at købe og installere et nyt partikelfilter til din bil her.

Akutte problemer i Norge

I Norge, nærmere betegnet i Oslo, oplever man også problemer med luftforureningen. Faktisk, så er det så slemt, at kommunen for nyligt har nedlagt et midlertidigt forbud mod netop dieselbiler. Dette sker på grund af akut helbredsskadeligt luftforurening, som har ramt byen på grund af særlige vejrforhold.

Når det er koldt vejr og kun lidt vind, så betyder det sandsynligvis et højt niveau af forurening på disse tidspunkter. Vejrforholdene gør netop, at forureningen bliver hængende over visse bydele, og der skal altså gøres en akut indsats, hvis ikke forureningen skal ske og dermed være til fare for beboerne.

På længere sigt er det naturligvis ikke holdbart med akutte løsninger som denne. Derfor arbejde selvsamme kommune også på at få indført et totalforbud mod dieselbiler på alle kommunale veje på dage hvor vejret er stillestående og partikelniveauet i luften er højt.

Godt nok forsøgte man det samme i 2012, men det blev ikke gennemført på grund af statslig modstand. Alt andet lige er der dog i stigende grad en farlig trend mod dieselbilerne, som godt kunne betyde, at de ikke er i særlig høj kurs om nogle år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *